Kordeckiego 2a

Autor

Raspazjan

Rok powstania

2020

Mural swoją tematyką nawiązuje do 4 wybranych celów Agendy 2030:

  • zapewnienie wzorców zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji,
  • przeciwdziałanie zmianom ​klimatu i ich skutkom
  • ochrona życia pod wodą, poprzez ochronę oceanów, mórz, zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony,
  • ochrona życia na lądzie, poprzez ochronę, przywrócenie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie degradacji gleby oraz powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej.

Autorem koncepcji muralu oraz jego wykonawcą jest śląski artysta i plastyk Jan Michał Raspazjan, którego twórczość nie jest obca mieszkańcom Województwa Śląskiego.

Kolejne praca jest jednak nietypowa. Poza niezwykłą intensywnością i mocą kolorów, niewątpliwym atutem pracy jest jej zdolność do oczyszczania powietrza! Mural został w całości namalowany z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych. Za sprawą zastosowanej technologii znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia, są przyciągane przez dwutlenek tytanu. Stanowi on jeden ze składników farb, którymi pokryto ścianę kamienicy przy ulicy Kordeckiego.

Urząd Miasta Katowice

 

 

40-098 Katowice
ul. Młyńska 4
Tel. (+48 32) 2593-909,
Fax (+48 32) 2537-984
bip.katowice.eu
murale@katowice.eu

Skip to content